«Aar 1865, den 3. Juli, blev offentlig Auction afholdt paa Otterlei, i Peter Knudsens Hus, for efter Reqvisition fra Søndmørs Fogden, at bortsælge følgende Vahre og Sager beroende paa forskjellige Steder i Harhams Thinglaug.

Forretningen blev afholdt på velbaarne Hr. Sorenskriver Holmboes Vegne ved Lensmand Amund Fjertoft, og i overvær af 2de  tilsagde Vidner: Ole Eriksen Langved og Jakob Hansen Nogved.

Vragsagerne blev bortsolgt efter Følgende Conditioner:
– Sagerne selges i den stand de befindes, og staar for Kjøbers egen Regning og Risicoe.
– Betaling erlegges til Indcassator A. Fjertoft inden 4 Uger fra i Dag. Indcassator erholder 4% Salær af    Auctionspængerne.
– Kjøber pligter at stille Caution for de kjøbte Varer.»

Først vart 5 våger «Jærnbolter bjerget af Peter Knudsen Otterlei» selt for 1 til 3 ort pr. våg til Bernt Iversen og Karl Olsen Fjertoft og Ole Eriksen Langved.

«Derefter skedte Opraab paa Jærnbolter og Jærnsager, som ere bjergede af og ere beroende hos Peter Knudsen Otterlei. Men da ingen angav Bud for at kjøbe disse Sager, saa kunde ikke videre Udsalg ved denne Auction hersteds i Dag foregaa, men ere Jærnbolter og Jærnvarerne endnu til videre beroende hos Peter Knudsen Otterlei, indtil nærmere Bestemmelse og videre Forehaving af vedkommende Auctionsforretning gives.»

«1 stok, antagelig af Sandeltræ, eller Amerikansk Birketræ, 13 Alen lang, 14″ bred i Kvadrat. Verdsat til 7 Spd. – Solgt for 7 Spd. til N.J. Langva v. A. Fjertoft.»

«1 Flaske, fornæmmendes at være Cloroform, paa omtrent 2 kander, bjerget av Peter Iversen Fjertoft. – Solgt for 6 Spd. til Iver Nielsen Fjertoft.»
7 kanner av same slag vart selt til Peter Iversen, Iver Nielsen og Rasmus Knudsen Fjertoft, og Lars Didriksen og Peter Knudsen Otterlei.

«1 Egestok bjerget af Ingebrigt Olsen Uhren, 13 Alen lang, 9″ bred og 5″ tyk – solgt for 1 Spd. 1 ort 13 skl. til Ole Eriksen Langved.
1 Furrestok bjerget af Ingebrigt Johansen Harham, 20 Alner lang, 3/4 Alner tyk i hver Kant – solgt for 4 Spd. 4 skl. til Peter Knudsen Otterlei.»
Til og med «1 bedærvet Furrestok, 19 Alen lang, 8″ tyk» vart selt, rett nok til ein vigring.

Til saman vart det selt for 67 Spd. 2 ort 5 skl. på denne auksjonen. Protokollen var signert av Amund Fjertoft, Ole Eriksen Langved m.f.P. og Jakob Hansen Nogved m.f.P.

Alt som vart funne i sjøen – vrakgods, ein daud kval, eit fat brennevin eller andre ting – var kongens eigedom, og finnaren plikta å seie frå til øvrigheita om funnet. For det han frakta til lands fekk han bergingslønn. Lensmannen hadde jobben med å auksjonere dei innkomne tinga og hadde provisjon av salet.

Denne auksjonen vart halden i Peter Knudsen Otterlei sitt hus, og det ser ut til at han var finnaren av ein stor del av varene som vart auksjonert. Han kjøpte mykje av dei òg.

Forklaringar:
1 våg = ca. 18 kg
1 alen = 62,75 cm
1 Spd. (speciedaler) = 5 ort.  1 ort = 24 skl. (skilling)
m.f.P. = med ført penn


Kommentarer

Vrakgodsauksjon — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>