Innhaldet i denne boka er for ein stor del basert på historisk stoff som underteikna produserte til bygdeboka for Fjørtofta og Flemsøya/Skuløya (utgitt i desember 2019). Ein del av stoffet er såleis også å finne i bygdeboka.

Men mindre enn halvparten av den ferdige teksten om Fjørtofta fekk plass i bygdeboka. For at alt stoffet skulle bli utgitt, vart denne boka laga.

Dei som har kjøpt bygdeboka og lese den allmenne delen (alt utanom gards- og slektsdelen og innleiinga), vil kjenne att ein god del av stoffet i denne boka. Mykje av teksten er nokså likt i dei to bøkene. Mange av bilda er også brukt i begge bøkene.

Men av det felles stoffet er så godt som alle «historiene» i bygdeboka avkorta i større eller mindre grad i forhold til originalen, slik at noko av innhaldet og samanhengen går tapt. Denne nye boka inneheld dei fulle versjonane.

I tillegg er her ein heil del stoff som ikkje finst i bygdeboka, mellom anna to heilt nye kapittel og utviding av andre. Den allmenne delen i bygdeboka tel 91 sider, medan tilsvarande i Historiebok for Fjørtofta er vel 420 sider.

Sjå elles ei oversikt over innhaldet her.

Boka kostar kr 420.   For den som ønskjer å kjøpe, er det følgjande alternativ:

  • Direkte sal på Fjørtoft Handelslag   Eventuelt fleire dagar seinare. Betaling med Vipps, kontant eller i bank på etterskot.
  • På Fjørtoft Handelslag blir bøker utplassert. (?) Ta ei bok og vipps kr 420,- til 90 10 92 96. Har du ikkje Vipps, så ta med boka heim og betal til bankkonto nr. 3910.24.23945.
  • Postsending: Pakke kr. 100,-. Kan sende inntil fire bøker i same pakke (for same pris). Boka/bøkene blir sendt dagen etter registrert innbetaling (kr 420 pr. bok + porto kr 100). Pakken kan sporast.
  • Levering på Peilo/Kongsberg (betaling på førehand).
  • Heime hos meg (Fjellheim 75 på Flem).  Sjekk på førehand med ei melding eller telefon til 90 10 92 96 om eg er heime. Betaling med Vipps eller kontant eller betaling i bank på etterskot.

Knut Flem

P.S. Det er så godt som umogleg å lage ei historiebok utan faktafeil. Det gjeld nok for denne boka òg. Dersom du oppdagar noko du meiner er feil, så gi meg gjerne beskjed på SMS eller epost. Endå betre: – fortel om det i kommentarfeltet nedanfor, så kan andre sjå det og eventuelt kome med fleire opplysningar.

Det same gjeld dersom du meiner det manglar noko (vesentleg) ved forteljingane i boka. Det er svært sannsynleg at nokon sit med opplysningar som kan utfylle og berike ei historie, i somme høve til og med endre heile historia.

 


Kommentarer

Historiebok for Fjørtofta — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>