Informasjon om lag/foreiningar som er og har vore på Fjørtofta, til dømes…

  • Fjørtoft TIL
  • UL «Framsteg»
  • Godtemplar-UL «Øykameraten»
  • Fjørtoft husmorlag
  • Fjørtoft skulekorps
  • Fiskarlag
  • Bondelag
  • Husmorlag
  • Fjørtoft kvinneforening
  • Songkor
  • Småbåtlag
  • Hagelag
  • andre

Opplysningar om desse og andre lag er svært velkomne, likeins bilete og anna tilbakemelding. Om nokon har møtebøker liggande, hadde notatar av sentrale opplysningar om laget vore svært kjekt å få.


Kommentarer

Lag og foreiningar — 5 kommentarer

 1. Eg har lagt ut eit bilete av Fjørtoft kvindeforening det som seinare vart Fjørtoft sjømannsforening på lokahistoriesida. Alle namna skal no vere rette. Eg har opplysningar om denne foreininga, om du er interessert.

  • Absolutt interessert. Vil gjerne ha med så mange som mogleg av lag og foreningar som er eller har vore på Fjørtofta.
   Takk for tips og opplysningar!

 2. Fjørtoft helselag bør nemnast. Det var eit aktivt lag som m.a. stod for bygginga av Øyatun, med 6 utleigeleiligheiter, primært for eldre. Huset har felles bygdestove med stort felles kjøken. Det var bygd i 1980-åra, bygginga var eit samarbeid mellom kommunen og Helselaget, med eigarandel på 50% til kvar. No er helselaget nedlagt,og kommunen sagt frå seg sin andel, men øya driv enno huset som ein ideell stiftelse.

  • Helselaget skal med. Eg har avtalt med Aud Marit Davik at ho skaffar informasjon. Det same med Nina Nordang for Øyatun.

 3. Samtalelaget Fram vart stifta 3. juledag 1884 på søndre kvisten i Gjertgarden, som Gjert Johanson Fjørtoft (1847-1935) og Ingeborg Rasmusdtr (1853-1935) frå Knutgarden på Flem då hadde. Sunnmørsposten fortel om denne skipinga den 30. januar 1885.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>