Bygdeboka for Fjørtofta og Flemsøya/Skuløya kom ut i desember 2019.
Underteikna vurderer å gi ut ei Historiebok for Fjørtofta, basert på historisk tilfang som vart samla til bygdeboka, men som ikkje kom med der.

Ein del stoff som eventuelt skal inn i boka er såleis meir eller mindre ferdig. Likevel det er alltids nokre fleire tema eller historier som kunne ha vore med, til dømes

  • Bondelag
  • Bondekvinnelag
  • Personar
  • Meir fiskeri
  • Fjørtoft kino
  • Fotoklubb
  • Andre ting

Det finst sikkert mange historier frå/om Fjørtofta «der ute» som underteikna ikkje kjenner til. Såleis er eg avhengig av innspel og hjelp frå dei som har opplysningar. Send gjerne forslag, info og bilete på nedanståande epost.

epost

Bruksrettleiing for nettsidene: Under linkane til høgre gøymer det seg nye sider med stoff relatert til namnet på linken. Klikkar du til dømes på «Fiskeri», kjem det opp eit nytt sett linkar til sider med fiskeristoff. Linken «Startside» (øvst) vil alltid vise, og ved å klikke på den vil du kome tilbake til oversikta (den sida du er på no).

Det vil bli lagt ut nytt stoff på desse sidene med ujamne mellomrom – minst ein gong i veka, helst oftare. For at det nye skal vere lett å finne, vert det linka til den nye sida (nedanfor).

Nytt stoff utlagt:
08/05 Gard og grend
26/04 Davik kai
25/04 Slakting
24/04 I torvet
20/04 Fjørtoft Kvindeforening
20/04 Havet gav og havet tok
07/04 Davik Fiskeoppdrett
26/03 Samfunnsutvikling
24/02 Turøy fiskeindustri
17/02 NGU-laget Øykameraten
02/02 Båt- og ferjeruter

Historie er eit nesten uendeleg vidt emne. I eit stykke skriftleg historie vil berre ein liten del av heile historia vere med, og den vil vere «farga» av mange ting. Mest, sjølvsagt, av kva informasjon historieskrivaren har til disposisjon. Bakgrunn og ståstad til forteljaren speler inn, kva opplysningar han/ho vel å ta med og å utelate, plassomsyn m.m.

Den ferdige boka vert nok heller ikkje heilt fri for reine faktafeil – det er bortimot umogleg. Men alle som blir «berørt» av den nye historieboka, både underteikna og alle som har tilknytning til øya, har den største interesse av at innhaldet blir så godt, sant og korrekt som er mogleg å få til. Eg håper difor at mange vil bidra med opplysningar og synspunkt m.m.

På dei fleste sidene kan ein kommentere det som står på den aktuelle sida, kome med nye opplysningar osv. Dette vil andre lese og kanskje kommentere, og såleis kan det oppstå diskusjonar som kan bidra til å få fram meir informasjon og auke kvaliteten på det aktuelle stoffet.

Den nye boka vil innehalde berre allmenn historie – ikkje slektshistorie.

Med helsing

Knut Flem


Kommentarer

Velkomen til bygdeboka — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>